การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤจิกายน 2562
โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 

Download

download ใบสมัครลงทะเบียน กำหนดการ

หัวข้อการประชุม

 1. ผู้สูงอายุ  
 2. คุณภาพชีวิตประชากร
 3. ประชากรต่างวัย  
 4. การตาย
 5. ภาวะเจริญพันธุ์
 6. แรงงานและการย้ายถิ่น
 7. ประชากรและสิ่งแวดล้อม    

อัตราค่าลงทะเบียน

 • 800 บาท

  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมพร้อมหลักฐานการชาระเงินทาง โทรสารหมายเลข 0-2255-1469
  ชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี
  “ สมาคมนักประชากรไทย ”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 045-565861-0
  ประเภทออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย (ภายในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562)
  หรือติดต่อโดยตรงที่สมาคมนักประชากรไทย www.thaipopulation.org /E-mail: thaipopulationasst@gmail.com
  อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-7340 หรือ 0-2218-7344

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สามารถ Download แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ที่
สมาคมนักประชากรไทย
www.thaipopulation.org

Download download ใบสมัครลงทะเบียน แบบฟอร์มลงทะเบียน

ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์: 9.00 น.- 17.00 น.
 • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด