การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2564

The 2021 National Population Conference

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 8.30 - 16.45 น.
นำเสนอแบบออนไลน์

“เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ และสถานที่จัดประชุมเป็น 1 ใน 5 จังหวัดของพื้นที่เสี่ยงสีแดง คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติให้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น


ปาฐกถามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

เรื่อง "การปรับตัวทางประชากรหลังโควิด 19"
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

เสวนาวิชาการ

หัวข้อ “เมื่อโรคเปลี่ยนโลก: โควิด 19 กับภาวะการเกิด ตาย ย้ายถิ่น”
วิทยากร
นายแพทย์ กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล รศ.
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์

ดำเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์


การลงทะเบียน

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ และรายละเอียดการชำระเงินได้ที่ http://www.thaipopulation.org/

อัตราค่าลงทะเบียน

  • ผู้นำเสนอ 800 บาท
  • ผู้เข้าร่วมประชุมแบบ online 200 บาท

  • (พร้อมการเป็นสมาชิกสมาคมฯ)

การชำระเงิน

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "สมาคมนักประชากรไทย"
เลขที่บัญชี 333-215348-8


filler image

ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด