การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2565

The 2022 National Population Conference

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2565


ปาฐกถามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

เรื่อง "ทิศทางนโยบายในยุคเกิดน้อยกว่าตาย"
โดย นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 


coming soon!

เสวนาวิชาการ

หัวข้อ “เมื่อเด็กเกิดน้อยกว่าคนตาย นโยบายจะไปทางไหน นักประชากรจะมีบทบาทอย่างไร”
วิทยากร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ
คุณกวิน ศิริพานิช

ดำเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

coming soon!

บทคัดย่อ

Proceeding


thumb1

Download Poster

ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด